Necazul cel mare - Necazul cui?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 15/04/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

Necazul cel mare – necazul cui?

1. Puncte de reper în înţelegerea timpului:

· ULTIMA TRÎMBIŢĂ

· ZIUA DOMNULUI

· NECAZUL CEL MARE

· RĂPIREA

2. Care e ultima trîmbiţă?

· Matei 24:29 – 31 - Îndată după acele zile de necaz, «soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.» Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.

· 1 Cor. 15:51, 52 - Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

· 1 Tes. 4:16, 17 - Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

· Apoc. 11:15 - Îngerul, al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.“

· Isaia 27:13 - În ziua aceea, se va suna cu trîmbiţa cea mare şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei şi fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului, pe muntele cel sfînt, Ierusalim.

· Există o ultimă trîmbiţă pentru fiecare element al planului lui Dumnezeu: Biserica, Israel, Lume

· Mt 24:29-31 pentru Israel, Mt 24:3, FA 1:6 întrebarea!

· 1 Cor 15:51, 52 şi 1 Tes. 4:16, 17 pentru biserică

· Apoc. 11:15  pentru lumea întreagă

· Este diferenţă între ultima trîmbiţă din Apocalipsa şi ultima din restul textelor

· Este diferenţă între trîmbiţa pentru Israel şi cea pentru biserică

3. Ziua Domnului în Biblie:

· Isaia 13:9 - Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mînie şi urgie aprinsă, care va preface tot pămîntul în pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.

· Ezechiel 13:5 - Voi nu v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămîneţi tari în luptă, în ziua Domnului.

· Ezechiel 30:3 - Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.

· Ţefania 2:3 - Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, cari împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mîniei Domnului."

· Obadia 1:15 - Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău.

· 1 Cor. 3:13 - lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

· 2 Petru 3:10 - Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

4. Ce înseamnă zua Domnului?

· În Biblie, acestei expresii îi poate corespunde o perioadă de douăzeci şi patru de ore sau una mai îndelungată în care Dumnezeu Îşi împlineşte un scop special.

· În contextul nostru, “ziua Domnului” este vremea când Dumnezeu va judeca lumea şi va pedepsi Neamurile.

· El va fi un timp de pedeapsă pentru Neamuri şi de curăţire pentru Israel în vederea revenirii lui Mesia.

· O pedeapsă pentru cei ce nu cred Evanghelia în vremea Bisericii

· Expresii: Ziua Domnului, Necazul cel mare, Necazul lui Iacov, Ceasul încercării, Ziua Strîmtorării, Ziua Mîniei – sunt folosite pentru a carateriza acelaşi eveniment sau perioadă

5. Scopul Necazului celui Mare:

· Necazul cel Mare nu e persecuţia Bisericii

· Biserica a fost este şi va fi persecutată pînă la răpirea ei

· Cele 70 de săptămîni din Daniel 9:24

· Odată trecuţi cei 483 de ani de la porunca de reconstrucţie a Ierusalimului până la crucificarea lui Mesia, rămâne iată un ultim grup de 7, adică 7 ani, care va incepe odata cu Răpirea.

· Biserica nu e nici în cele 69 de săptămîni nici în ultima!!!

· Ieremia 30:7 - Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea. 

· Isaia 26:20, 21 - "Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te cîte-va clipe, pînă va trece mînia! Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pămîntului; şi pămîntul va da sîngele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.

· Apocalipsa de la 6 – 19 sunt aspecte ale judecăţii care vine din cer

· 1 Tes. 1:10 - şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare.

· Apoc 3:10 -  Fiindcă ai păzit cuvîntul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pămîntului.

· 1 Tes 5:1-11 - “Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea..... V. 9 - Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos, ...

· 15 ori apare ouikumene – odată se referă la planeta pămînt şi de 14 la sistem

· Locuitorii pămîntului: cei cărora li se predică Evanghelia ca mărturie – Mt 24:14

· Cei ce-şi vor da sufletul de groază – Luca 21:26

· Cei ce vor fi judecaţi – Fa 17:31

· Cei care nu au crezut Evanghelia – Rom. 10:18

· Cei înşelaţi de diavolul – Apoc. 12:9

· Cei strînşi pentru războiul cel mare al Domnului – Apoc. 16:14

· Geneza 18:23 - Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?"

· 2 Petru 2:9 - însemnează că Domnul ştie să izbăvească din încercare – (ruomai peirazo) pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:

· Foloseşte exemplul lui Lot – acelaşi termen folosit în Apoc. 3:10

· La fel exemplul lui Noe

· Apoc 3:10 - Fiindcă ai păzit cuvîntul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării,(Peirazo), care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pămîntului.

· Katoikeo – cei legaţi de pămînt

· Domnul nu ne va păzi de încercare ci de ceasul, vremea, timpul perioada încercării!!!

· Biserica nu va scăpa de mînia lui Dumnezeu ci de vremea mîniei lui Dumnezeu!!!

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3491
  • Export PDF: 10
Opțiuni