Dumnezeu nu poate să mintă
Autor: Dorina Madaras  |  Album: POCĂINȚĂ  |  Tematica: Meditație
Resursa adaugata de Dorina1980 in 08/09/2017
    12345678910 0/10 X

Multe pasaje biblice declară că Dumnezeu este Atotputernic, care vede TOTUL și știe TOTUL! Deşi Dumnezeu este nelimitat de timp, spațiu şi materie, El nu va face niciodată lucruri incompatibile cu caracterul şi principiile Sale. Exemplu: Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă! Să observăm ce spune Biblia despre onestitatea lui Dumnezeu și despre fiabilitatea Lui.  

》 "Deaceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentruca, prin două lucruri care nu se pot schimba, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte... " (Evrei 6:17‭-‬18

》 "Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?"              (Numeri 23:19

》 "Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu Se căiește, căci nu este un om ca să-I pară rău."            (1 Samuel 15: 29

》 "Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: 'Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, și să ieși biruitor când vei fi judecat. '      (Romani 3:3‭-‬4

》 "Pavel, rob al lui Dumnezeu, și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Și-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru."                 (Tit 1:1-3

Cuvântul Domnului ne învață nu numai că Dumnezeu nu minte, ci este cu neputință ca Dumnezeu să mintă! Când ajungem să cunoaștem atributele lui Dumnezeu la nivel personal, motivul pentru care El nu poate minți devine clar: El este SFÂNT, PERFECT și DREPT!

Ca oameni, mințim pentru că sântem imperfecți și păcătoși. Minciuna este un păcat, iar păcatele sânt acțiuni imperfecte. Aşadar, un om capabil să minte este o ființă imperfectă din punct de vedere moral. Deacea, motivul pentru care Dumnezeu nu poate să păcătuiască este că Dumnezeu este PERFECT, posedând toate perfecțiunile posibile! Asta înseamnă că El are o morală perfectă care implică lipsa de păcat,   deacea este exclusă minciuna și oricare alt păcat!

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre două lucruri neschimbate; făgăduințele și jurămintele lui Dumnezeu. Dumnezeu întruchipează întregul adevăr, deacea El nu poate minți! Pentru că Dumnezeu este ADEVĂR, putem să ne încredem pe deplin în promisiunile Sale și să nu ne îndoim sau să ne temem că El își va schimba planul viitorului nostru."Căci Eu știu gândurile, pe care le am cu privire la voi," zice Domnul,"gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde." (Ieremia 29:11) Nădejdea noastră trebuie să fie sigură și ancorată în Dumnezeu, la fel cum o ancoră a navei se află ferm pe fundul mării.

Pentru toți cei care Îl caută pe Domnul cu tot dinadinsul, cu o inimă sinceră și curată, și trăiesc o pocăință autentică prin credință în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu are o promisiune minunată!"Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său." (1 Ioan 5:11) "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică." (Ioan 3: 16) Tot odată, Dumnezeu ne promite iertarea şi ştergerea păcatelor prin sângele Domnului Isus! El ne promite putere, ajutor, vindecare, mângâiere, protecție, biruință şi binecuvântări în toate încercările vieții.

Promisiunile lui Dumnezeu ne dă încurajare, asigurare și încredere în mântuirea noastră. Dacă Dumnezeu promite, El și împlinește pentru că Dumnezeu nu poate minți! Putem avea încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu! Domnul să ne mărească credința ca să putem avea încredere în El în toate circumstanțele vieții!

Sântem cei mai  privigeliați şi binecuvântați oameni de pe fața pământului, pentru că Dumnezeul nostru Cel Viu și Adevărat nu ne minte în legătură cu ceea ce a făcut, face și va face în viitor cu viața noastră! Toată gloria, cinstea, slava și onoarea este a Creatorului și Domnului nostru în veci de veci!

Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 1741
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni