Evlavia-i folositoare!
Autor: Nănău Adinuţa
Album: Priviri către cer
Categorie: Trezire si veghere
Orice făptură este bună
Pentru că-i de la Dumnezeu;
Şi Domnul ei i-a dat lumină
Chemând: ,,O, tu la Mine, vino,
Nu te opri pe calea celui rău!"

Nimica nu-i de lepădat
Dacă se ia cu mulţumiri.
Sfinţit este Cuvântul dat
Pentru care tu te-ai rugat;
Alungă orice amăgiri.

Să cauţi să devii evlavios.
(Evlavia-i folositoare),
Şi îţi va fi de mult folos
Atunci când te-o chema Cristos
Azi, sau în ziua următoare.

Cu luare-aminte tu să fii
În special asupra ta,
Dar şi asupra-nvăţăturii
Pe care o vei dărui
În Numele Lui, şi altora.

Şi să nu stai nepăsător;
Pildă să fii pentru cei vii,
În rugă să fii stăruitor
Şi de vei face în-acest mod,
Pe tine te vei mântui

Ca şi pe cei ce te ascultă;
Şi doar un singur păcătos
De pe-a-lui cale rătăcită
De se-ntoarce şi îşi schimbă
Viaţa lui de necredincios,

Tu pentru Domnul ai lucrat,
Şi-o viaţă nouă-ai câştigat
Căci a primit ce a-nvăţat
Tot ceea ce cu drag i-ai dat:
Cuvântul binecuvântat.

Să nu mustri cu asprime
Pe un bătrân, niciodată;
Nu-i frumos, nu se cuvine
Ca să îl faci de ruşine;
Vorbeşte-i ca unui tată!

La femeile bătrâne
Să te uiţi ca la o mamă;
Cu respect mâna le-o-ntinde,
Ajută-le oricând, oriunde;
De Dumnezeu doar să ai teamă.

Sfătuieşte-i pe cei tineri
În tot ce este bun şi drept.
De sâmbătă până vineri
Învaţă-i să fie liberi
Căci Domnul a plătit un preţ.

Evlavia ce-i însoţită
De mulţumire, e-un câştig;
Inima neprihănită
Care nu se lasă-orbită,
Ea va avea totul din plin.

A.N
17.09.2012 Firenze

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/poezii/97544/evlavia-i-folositoare