„Facă-vi-se după credința voastră!”
Autor: Ioan Hapca
Album: Din vicisitudinile vieții
Categorie: Zidire spirituala
„Facă-vi-se după credința voastră!”

Dumnezeu ne-a dat cândva
O măsură de credință
Și-am trăit o biruință
Care-i scrisă undeva...

Dar Credința ia amploare
În raport de timpu-avut
Cu Dumnezeu petrecut,
În smerenie și-ascultare.

„După crez să ți se facă”
Este-o binecuvântare
Căci credința, tot mai mare
Lângă Domnul o să crească.

Cei ce cred doar puțintel,
După crez le curge viața...
Dar și ei nutresc speranța
Că vor fi în veci cu El.

Cei cu crezul îndoielnic,
Nu sunt binecuvântați,
Ci-n blestem, întunecați,
Își trag duhul șovăielnic!

Cel ce iese la lumină
Va fi îndată luminat
Și-un nou crez îi va fi dat,
Că-a fost absolvit de vină...

În lumină apoi trăind
Crezul zilnic se întărește,
Se dezvoltă și tot crește
Lumea întreagă biruind!

„Facă-vi-se după credința voastră!”
E un cuvânt de încurajare
Dar și-o binecuvântare
Pentru toată viața noastră.

Căci unde este credință
Viața-i binecuvântată,
În Lumină înveșmântată
Și înspre Cer e biruință!

18/06/2012*Ioan Hapca
(Zaragoza)

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/poezii/94235/faca-vi-se-dupa-credinta-voastra