Ziua cea lungă a lui Iosua
Autor: Laura Daniela Marinau
Album: Exceptii-ale-bibliei-si-eroi-ai-credintei
Categorie: Personaje biblice

·         12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare*, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii** Aialonului!”

·          ;  Hab 3:1;  ** 

 

·         13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu* este scris oare în Cartea Dreptului?

 

·         Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. ;

 

·         14 N-a mai* fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul** lupta pentru Israel.

 

·         Cu adevărat, nu a mai fost o zi ca aceea, doar un episod oarecum asemănător în timpul lui Ezechia, împăratul cel atât de evlavios al lui Iuda.

 

 • „7 Şi iată semnul* din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit:

   

 • 2 Imp 20:8;  Isa 7:1;

   

 • 8 voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz’.” Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse.”

   

·         Cu alte cuvinte, timpul s-a dat atunci înapoi cu cam 40 de minute, după unii cercetători, exact pentru a completa ziua dublă incompletă a lui Iosua, când soarele „ s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. ;”

 

O descoperire NASA (agenția federală a SUA responsabilă cu programul spațial civil precum aeronautica și cercetarea aero-spațială) arată că această povestire- incredibilă pentru mulți -relatează adevărul. Harold Hill, președintele asociației „Curtis” din Baltimore și consultant în cadrul programelor aero-spațiale, recunoaște că s-a întâmplat ceva memorabil cercetătorilor de la Greenland. Pe când oamenii de știință investigau poziția soarelui, lunii și a mai multor planete, precum și pozițiile lor, cum au fost acum o mie de ani și mai demult, (lucru folositor pentru a se evita azi și în viitor ciocnirea sateliților artificiali ai pământului cu orbitele corpurilor cerești) computerul a emis un semnal de alarmă. Acesta atrăgea atenția asupra unei erori ce-ar fi intervenit în calculele lui, fie din cauza datelor introduse, fie din pricina rezultatelor. După ce-a intervenit departamentul de „service”(reparații soft și hard), s-a aflat o cauză: o zi lipsea undeva, în trecutul îndepărtat. Și anume, atunci, cam cu 1500 de ani înainte de Cristos lipseau 23h 20 min, care s-au completat la o zi întreagă cu cele 40 de min „pierdute” în timpul lui Ezechia.

 

Deci, ca întotdeauna, adevărul e mai ciudat și mai neașteptat decât ficțiunea sau, mai popular: „viața bate filmul”!

 

Dar noi credeam și știam că Biblia spune adevărul, chiar dacă oamenii de știință nu ar fi confirmat. De ce e importantă pentru noi ziua aproape dublă a lui Iosua? Orice cititor consecvent creștin al Bibliei știe că Iosua (sau Isus Navi) Îl simbolizează pe Domnul Nostru Isus Cristos, iar cucerirea țării Canaanului ne duce cu gândul la ultimele lupte dinaintea Mileniului și, de ce nu, la restituirea întregii țări istorice, a „pământului făgăduinței”din nou în posesia poporului Israel. Tot ce s-a petrecut atunci cu adevărat, se va repeta la sfârșit.

 

Observăm felul în care Domnul Isus Cristos a citit în Nazaret din sulul cărții Isaia:

 

·         17 şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:

 

·         18 „Duhul* Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi

 

·         19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

 

 • 21 Atunci, a început să le spună:  „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.”

   

Dar în Isaia 61, textul avea ceva în plus:

 

·         1 „Duhul* Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a** uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec† pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia†† şi prinşilor de război izbăvirea;

 

· ·         2 să* vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi** de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi† pe toţi cei întristaţi;

·       

·         3 să dau celor întristaţi din Sion, să le* dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad** al Domnului,  ca† să slujească spre slava Lui.

 

·         4 Ei vor zidi iarăşi* vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.

Observăm că, din textul citit atunci de Domnul, lipsea „o zi de răzbunare”.

 

Această „zi de răzbunare” va fi la sfârșitul celor șapte ani apocaliptici, când  Domnul Isus Cristos, revenit pe Muntele Măslinilor, va lupta El Însuși și Se va răzbuna pe vrăjmașii poporului Israel și ai creștinilor, adică pe cei ce se ating de „lumina ochilor Lui”.

 

·         Zaharia 14: 3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

 

·         4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele* Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte** mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi. ·        

 

·         5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel, şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul* de pământ pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni** Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii† împreună cu El! ·;

·         6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

 

·         7 Va fi o zi deosebită*, cunoscută** de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre searㆠse va arăta Lumina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/studii/174488/ziua-cea-lunga-a-lui-iosua