Standard în construcţie
Autor: Buncrestin
Album: Schiţe
Categorie: Diverse

                    Planul lui Dumnezeu este un bărbat şi o femeie pentru o singură căsătorie.

                                    (este standardul Marelui Ziditor, încă de la început).

 

  În zona în care locuim, este zona de risc de inundaţii şi cu inundaţii. Totodată suntem şi material vulnerabili. Pentru aceaste

deseori suntem trataţi cu toleranţă la construcţia locuinţelor. Nu pre se atrage atenţia cum a fost pusă fundaţia, dacă sunt

brîele şi coloanele de beton armat. Cu alte cuvinte nu se respectă legislaţia în construcţii. Ceva timp în urmă în zonă a fost o inundaţie şi multe locuinţe s-au prăbuşit. Motivul că, nu s-au editificat după standarde în construcţii

1. Planului Ziditorului este pentru toate veacurile cît v-a fi pămîntul.

Geneza 2:24 "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. "

2.Pe parcursul vieţii păcatul le-a împetrit inima oamenilor şi n-au putut rămîne în standardul lui Dumnezeu.

Matei 19:8 "Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de la început n-a fost aşa. "

 

3. Domnul Isus Hristos revitalizează Standardul Ziditorului de la început în discuţia cu fariseii

Matei 19:6 "Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” "

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/schite/156992/standard-in-constructie