Meditații din Biblie (49)
Autor: Necunoscut
Album: Meditații
Categorie: Diverse

  "Dar David s-a întărit în Domnul Dumnezeul lui." (1 Samuel 30:6)

   La începutul acestui verset ne spune că David era "în mare strîmtorare căci poprul vorbea să-l ucidă cu pietre." Totul era împotriva lui; el pierduse totul. Prezentul era numai vrăjmăşie împotriva lui şi viitorul nu-i oferea nici o nădejde; dar pentru că David s-a întărit în Domnul, El a intervenit şi astfel credinciosul David a recuperat totul.

   Voi care sînteţi într-o mare îngrijorare, în luptă, hărţuiţi de vrăjmaş din toate părţile, ispitiţi să părăsiţi lupta, uitîndu-vă în dreapta şi-n stînga după o soluţie, întăriţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru! Nu încercaţi să găsiţi un remediu al situaţiei în care vă aflaţi înainte de a primi de la El tot ajutorul pe care l-a pregătit pentru acest moment deosebit din viaţa voastră. Nu vă lăsaţi cuprinşi mai mult de gînduri negre, nu vă mai lăsaţi zdrobiţi închizîndu-vă în voi înşivă şi împinşi în disperare şi desnădejde. Aşteptaţi cu răbdare şi întăriţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru!

   Aceasta însemnează: întoarceţi-vă la Sursă, la punctul de plecare, adică la cruce, unde Mîntuitorul nostru a cîştigat o biruinţă totală şi definitivă şi biruinţa Lui este şi a noastră. Aduceţi-vă aminte de făgăduinţele lui Dumnezeu pe care se bazează viaţa şi chemarea voastră şi care au zămislit în noi o nădejde vie. El nu Se poate tăgădui pe Sine însuşi chiar dacă noi sîntem necredincioşi. El este credincios cînd spune: "Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi." (Evr. 13:5) Cîte cuvinte de îmbărbătare şi cîte făgăduinţe scumpe sînt în Cuvîntul lui Dumnezeu şi care, toate sînt "Amin!" în Domnul Isus, fiind garantate, nu de eventuala noastră credincioşie ci de dragostea pe care o are Tatăl pentru Fiul Său. De dragul Domnului Isus, Dumnezeu îşi împlineşte toate făgăduinţele Lui căci: "Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru." (1 Corinteni 1:9)

   Cînd avem nevoie de a citi o făgăduinţă sau o mîngîiere şi o îmbărbătare în Biblie, să nu deschidem Cuvîntul la întîmplare;. nu este potrivit şi afară de aceasta, dacă atunci cînd deschidem şi găsim un cuvînt de mustrare sau de avertizare sau ameninţare, cu siguranţă că n-o să-l considerăm ca din partea lui Dumnezeu. Să citim Scriptura cu sobrietate şi să învăţăm să căutăm făgăduinţele şi să le memorăm căci ne vor ajuta la vreme de nevoie şi vom fi astfel "întăriţi în Domnul Dumnezeul nostru."

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/devotionale/141973/meditatii-din-biblie-49