Mesia
Autor: Charles Wesley
Album: Meditații
Categorie: Diverse

   „Unsul va fi stîrpit ... de către poporul unui domn, care va veni” (Daniel 9:26)

   Pe teritoriul vechiului Mexic Quetzalcoatl, Șarpele Înaripat, era zeul și conducătorul legendar al toltecilor și al aztecilor. Simbolul morții și a învierii, a fost alungat ca divinitate răufăcatoare, de către zeul cerului de noapte. Conform cu profeția, acest zeu (s-a pictat cu pielea de o culoare deschisă și cu barbă) va reveni pe pămînt. De aceea, atunci cînd, în 1519 cuceritorul spaniol Hernando Cortez a apărut pe teritoriul indienilor, împăratul aztecilor Montesuma II a permis cu ușurință să fie convinși, că anume acesta era zeul promis care s-a întors. Faptul este că, atîta timp, cît oamenii suferă de depresii - dar aceasta se întîmplă de la începutul timpului, - au nevoie de eliberatori sau de un „Mesia”.

   Scriptura în detalii mici urmărește venirea lui Hristos - Mesia. 

  1. Mesia a fost promis de Dumnezeu. Numele ebraic al salvatorului promis omenirii - „Mesia”, sau „Unsul”. Consacrat în acest mod -acesta este scopul ungerii - pentru slujire, Mesia ar trebui să aibă autoritate preoțească (Exod 28:41) și consacrat proroc (1 Împărați 19:16). Acesta va fi, de asemenea, întruchiparea unui rege ideal din seminția lui David. Evreii, cu părere de rău, au trecut cu vederea peste a patra caracteristică - Mesia la fel va fi un slujitor care va suferi (Isaia 53).

  2. Pe Mesia l-au așteptat. Promisiunea mărețului eveniment mesianic a urmat imediat după căderea omului (Gen. 3:15). Pe măsură apropierii a timpului hotărît, promisiunea devenea mai luminoasă și mai precisă. După gîndirea evreilor, El trebuie să împlinească toate nevoile lor. Din generație în generație, ei și-au păstrat viața în această așteptare a lor. 

  3. Mesia a fost Unsul. Ioan a predicat despre cum „Dumnezeu cu Duhul Sfînt și cu putere l-a uns pe Isus din Nazaret” (Fapte 10:38).

   Slujirea lui Isus este numit ca slujire a preotului și a prorocului. El a luat suferința răstignirii ca un slujitor suferind. Apoi, călăii care îl batjocoreau strigau: „Hristos, Împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce” (Marcu 15:32). Ei au spus mai mult decît înțelegeau, pentru că, ca urmare a morții și a învierii Lui, mesianitatea a devenit o realitate completă.

   Rugăciune:

   „Vino, îndelung așteptat Isuse, născut pentru a elibera poporul Tău! Izbăvește-ne de temeri și de păcate, să găsim pacea în Tine”.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/devotionale/137190/mesia