7 Predicatori ciudati
Autor: Florin Forgaci
Album: fara album
Categorie: Diverse

7 PREDICATORI CIUDATI

MATEI 3:1-5

- IOAN BOTEZATORUL A FOST UN PREDCATOR CIUDAT.

1. MESAJ CIUDAT

2. AMVON CIUDAT

3. IMBRACAMINTE CIUDATA.

DAR CAND DUMNEZEU ARE DE VORBIT VORBESTE.

I. PORUMBELUL LUI NOE. GEN.8:11

 Porumbelul s'a întors la el spre seară; şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curînd. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pămînt.

- A ADUS MESAJUL CREDINCIOSIEI LUI DUMNEZEU.

II. MAGARITA LUI BALAAM. NUM.22:28

Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: ,,Ce ţi-am făcut, de m'ai bătut de trei ori?`

- A ADUS UN MESAJ DE MUSTRARE

III. CORBII LUI ILIE. 1 IMP. 17:6

Corbii îi aduceau pîne şi carne dimineaţa, şi pîne şi carne seara

- AU ADUS MESAJUL DIN ROM. 8:28

- De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său

IV. CAINII OMULUI BOGAT. LUCA 16:21

Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile, cari cădeau de la masa bogatului; pînă şi cînii veneau şi -i lingeau bubele

- AU ADUS UN MESAJ DE COMPASIUNE

V. COCOSUL LUI PETRU. LUCA 22:60-62

-Petru a răspuns: ,,Omule, nu ştiu ce zici.`` Chiar în clipa aceea, pe cînd vorbea el încă, a cîntat cocoşul. 61 Domnul S'a întors, şi S'a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi -a adus aminte de vorba pe care i -o spusese Domnul: ,,Înainte ca să cînte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.`` 62 Şi a ieşit afară, şi a plîns cu amar.

- A ADUS MESAJUL POCAINTEI.

VI. VIERMII LUI IROD. FAPTE 12:23

Îndată l -a lovit un înger al Domnului, pentrucă nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mîncat de viermi.

- AU ADUS UN MESAJ AL JUDECATII

VII. INGERUL NU MAI ESTE TIMP. APOC.10:5-6

-Şi îngerul, pe care -l văzusem stînd în picioare pe mare şi pe pămînt, şi -a ridicat mîna dreaptă spre cer, 6 şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pămîntul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă,

- AU ADUS MESAJUL URGENTEI.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.org/schite/132439/7-predicatori-ciudati