Superbia
Autor: Andrei  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Andutu in 23/04/2015
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

Mândria

 

Ce este mândria?

 

Superbia(latină)  –  ochii trufaşi(Proverbe 6:17)

MÂNDRÍE, . 1. Sentiment de multumire, de satisfactie, de placere, de bucurie; ceea ce produce multumire, satisfactie, placere, bucurie; sentiment de demnitate, de incredere in calitatile propri. Ceea ce constituie prilej de lauda, de fala, de multumire. 2. Sentiment de incredere exagerata in calitatile propri; orgoliu, trufie, ingamfare.

Cuvinte care au ca radacina mandria :

Mandrie : orgoliu, trufie, ingamfare, semetie, fudulie, fala, lauda, infumurare, aroganta, impertinent

I.                 Sămânţa mândriei : Isaia 14: 12-14

 

1.   Tipuri de mândrie :

 

-          Mândria conducerii (Ps 76:12; Galateni 5:26)

-          Mandria bogatiei (Ps 90:10; 1 Tim 6:17)

-          Mândria înțelepciunii si a cunoașterii (1 Cor 8:1)

-          Mândria frumuseții si a plăcerii (Eze 31: 10-11)

 

Cum se manifestă acest păcat?

 

2.   Manifestarea mândriei

 

1.      Vorbiri trufaşe (2 Pet 2:18)

2.      Priviri trufaşe Prov (6:16-17; 30:13)

3.      Inima îngâmfată (Prov 21:4)

4.      Ateismul (Ps 10:14)

5.      Aspect exterior (Is 3:16-17) sau interior (Luca 1:51)

 

Dă un exemplu practic?

 

Sub ce formă ne afectează acest păcat ?

 

3.   Efecte

 

1.      Anulează neprihănirea (Romani 11:20)

 

2.      Dă nastere la :

 

-          Dispreţ si batjocură (Ps 123:3-49)

-          Mânie (Isaia 37:29)

-          Răutate (Iov 38:11; Ps 10:2)

-          Certuri  (Prov 13:10)

-          Neascultare (Deut 17:12)

-          Împietreste inima (Numeri 9:16)

-          Provoaca căderea şi moartea (1 Timote 3:6-7; 2 Tim 2:26)

-          Duce la pierderea mânturirii (Fil 3:18+21)

 

 

Ce spune Biblia despre mândrie?

 

 

1 Samuel 2:3

Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El.

Psalmi 19:13

Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

Proverbe 13:10

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

1 Timotei 6:4

este plin de mândrie şi nu ştie nimic; ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,

Psalmi 10:4

Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui.

Psalmi 12:3

Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,

Psalmi 31:18

Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!

Psalmi 75:5

Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!

Psalmi 94:4

Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc.

2 Petru 2:18

Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.

Psalmi 18:27

Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte şi smereşti privirile trufaşe.

Psalmi 101:5

Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.

Proverbe 21:4

Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. –

Isaia 5:15

Şi astfel, cei mici vor fi doborâţi, cei mari vor fi smeriţi, şi privirile trufaşe vor fi plecate.

Psalmi 101:5

Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.

Psalmi 10:2

Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
Psalmi 73:6

De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
Proverbe 8:13

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.
Proverbe 11:2

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Proverbe 14:3

În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. –
Proverbe 16:18

Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
Proverbe 29:23

Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –

Proverbe 30:32

Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:

Isaia 2:17

Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.

Isaia 13:11

„Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi, pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori.

Isaia 25:11

În mijlocul acestei băltoace, el îşi întinde mâinile, cum le întinde înotătorul ca să înoate; dar Domnul îi doboară mândria şi face de nimica dibăcia mâinilor lui.

 

 

Exemple din Biblie despre mândrie...

 

Oameni mândri pedepsiţi de Dumnezeu

 

1.      Faraon si zeii Egiptului (Exod 18:10-11)

2.      Corintenii-  mândria creştinilor lumeşti (2 Cor 12:20)

3.      Laodicea mândria spirituală (Apoc 3:17-19)

 

Oameni mândrii, cărora smerenia le-a provocat pocainţă

 

1.      Ninivienii smerenia pocăintei (Iona 3)

2.      Ezechia -  mândria, o ispită nebiruită (2 Cron 32: 12-13)

 

Oameni smeriţi

 

1.      Isus  Hristos – biruitorul mândriei din Univers (Matei 11:29; Fil 2:8)

2.      Pavel  -  omul ajutat de Dumnezeu să nu se mândrească (2 Cor 12:7)

 

Care sunt cauzele mândriei?

 

Satan (Ezechiel 28:1-19)

El a provocat si omul, creând sisteme umane de tip satanic ( Genesa 3:5)

În inimă, extindându-se in toate domeniile vieţii ( Marcu 7:22-23)

 

Cum te confrunţi in mod personal cu mândria?

 

Luca 18:9-14

 

A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.
 

„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi altul vameş.

 Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau

chiar ca vameşul acesta.

 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

 Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”

 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.”

 

Ce am hotărât să fac? Cum lupt împotriva mândriei?

 

Eliminare

 

Din viaţa personală

 

-          Smerenie, ascultare (1 Pet 5:5; Fil 2:8)

-          Rugăciune (Ps 19:13), frica de Domnul (Prov 8:13), tacere (Prov 30:32)

-          Dragoste (1 Cor 13:4)

-           

Din Biserică :

 

-          Prin păstrarea evlaviei, smereniei (Rom 12:16), slujirii (Marcu 10:43)

-          Prin păstrarea părtaşiei cu cei smeriţi (Prov 16:19)

-          Prin dişciplinarea celor mândri (Ps 31-23)

 

Ce sfaturi dai celui din jur afectat de acest păcat?

 

 

 

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1201
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni
De același autor
Din același album
Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.