Pe cel ce pindeste, sa-l stapinesti!
Autor: Marian Condrat  |  Album: Viata Practica  |  Tematica: Pacatul
Resursa adaugata de FullGospel in 30/09/2018
    12345678910 0/10 X

PE CEL CE PINDESTE, SA-L STAPINESTI!

Geneza 4:7 "Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

 

Coloseni 3:4-10 - Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.   Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

1.        CE ESTE PĂCATUL?

·         Biblia nu ne-a fost dată să ne placă ci să ne ajute

·         Biblia ne irita atunci cînd contravine felului nostru de viață

·         Este greu să predici despre păcat, este greu să asculți despre păcat, dar mai ales e greu să renunti la păcat.

·         Păcatul nu este o persoană chiar dacă în Biblie acțiunile sunt descrise ca personale

·         Păcatul este răul definit de Biblie și nu de oameni sau lege

·         Păcatele sunt de comitere, de omitere si din culpa

·         Păcatul folosește firea, simțurile, lucrează din interior

·         Are un aspect principial – lege care are autoritate

·         Are aspect de moștenire – Rom 5:13,4

·         Are aspect personal – 1 Ioan 1:9

·         Omul firesc trăiește  în păcat, cel născut din nou alege să păcătuiască

 

2.        CUM ACȚIONEAZĂ PĂCATUL?

   FOLOSIND LEGEA

·         Romani 7:7 "Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”„

·         Romani 7:8 "Apoi, păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort."

·         Romani 7:11 "Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea.

 FOLOSIND PRILEJUL

·         Matei 18:7 "Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire! Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! „

FOLOSIND POFTA DIN NOI

·         Iacov 1:14,5  "Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea."

  FOLOSIND TRUPUL

·         Iosua 7:21 "Am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit şi le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu şi argintul este pus sub ele.”

·         Matei 18:8 "Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic."

 FOLOSIND ROBIA

·         Ioan 8:34 "„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. „

 FOLOSIND ÎNȘELĂCIUNEA

·         Evrei 3:13 "Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului."

 

3.        DE CE NU RENUNȚĂM LA PĂCAT?

·         Pentru că de multe ori ne oferă ce ne dorim noi

·         Într-o lume murdară nu poți să nu te murdărești

·         Trăim în păcate comunitare – toți fac la fel!

·         Nu înțelegem că adevărata credincioșie se vede în lucrurile mici ale vieții de zi cu zi

·         Mulţi oameni cred că mărturisirea păcatelor lor îi scuteşte de obligaţia de a renunta la ele

·         Păcatuim deoarece credem că suntem mîntuiţi prin statut şi nu prin viaţă – Mt. 3:9,0, Ioan 8:31-34 Statutul nu-ţi dă imunitate ci responsabilitate

·         Avem o imagine gresita despre Dumnezeu – un bunic ceresc bun si iertator!

·         Gravitatea unei greşeli depinde  de consecinţa ei nu de felul cum o cîntărim noi

 

4.        CUM SĂ BIRUIM PĂCATUL?

·         Faptele apostolilor 3:19 "Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare „

·         2 Cronici 7:14 "dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara."

·         Psalmii 119:11 "Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

·         Geneza 4:7 "Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

·         Matei 18:15 "Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău."

·         Romani 6:12 "Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. „

·         Romani 6:13 "Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. „

·         Galateni 5:16 "Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.

·         Coloseni 3:5 "De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. „

·         Coloseni 3:8 "Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură."

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 999
  • Export PDF: 2
Opțiuni