Al cui glas te cheama la Evanghelizare
Autor: Sarivan Ciprian  |  Album: fara album  |  Tematica: Evanghelizare
Resursa adaugata de sarivanciprian in 29/12/2010
    12345678910 0/10 X

Al cui glas te cheamă la evanghelizare?

1.       Vechiul Testament Dumnezeu este Cel care vorbește (Dumnezeu)

Isaia 56:1-7 Aşa vorbeşte Domnul: ,Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci mîntuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.  Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămîne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pîngărească, şi stăpînindu-şi mîna, ca să nu facă nici un rău!  Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: ,Domnul mă va despărţi de poporul Său!` Şi famenul să nu zică: ,Iată, eu sînt un copac uscat!` Căci aşa vorbeşte Domnul: Famenilor, cari vor păzi Sabatele Mele, cari vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legămîntul Meu,  le voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune de cît fii şi fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge. Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pîngărească, şi vor stărui în legămîntul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.``

Astăzi am fericirea să fiu aici împreună cu d-voastră și să ne închinăm împreună în Casa lui Dumnezeu. Putem să îi mulțumim lui Dumnezeu că în dragostea Lui ne-a chemat să fim azi aici în acest loc.Tema pe care am ales-o în seara aceasta este Glasul care te cheamă la evanghelizare.

De la întemeierea lumii Dumnezeu are un plan pentru oameni: fericirea pe pămînt și veșnicia împreuna cu Dumnezeu. El vrea să ne ducă în slava Lui pentru că suntem copii Lui. Însă din start omul a fost înșelat de Diavol și astfel a pierdut relația pe care o avea cu Dumnezeu și tot odată și veșnicia pe care i-o pregătise Domnul. Tot Dumnezeu a fost Cel care a luat inițiativa și pe parcurs a ales să se facă cunoscut oamenilor vorbind prin Evrei 1:1-2  După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,  la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul.

M-aș bucura mult ca cei care sunt în sală și  au făcut un legămînt cu Domnul Isus și sunt copii ai lui Dumnezeu aș vrea ca să fie niște vestitori ai Cuvîntului lui Dumnezeu așa cum El ne vrea. Cei care nu au încheiat un legămînt cu Domnul Isus să poată ieși de aici avînd siguranța vieții veșnice pe care Dumnezeu o dă în dar tuturor celor care cred în Numele Fiului Său Isus. Vreau ca ieșind de aici și dacă cineva te-ar întreba: Dacă ar fi să mori în momentul acesta,  unde ai merge? Să poți spune cu toată siguranța că în rai.

Exemplul cu bătrînul din Sydney și întrebarea: Dacă ai muri în momentul acesta unde ai merge în cer sau în iad?

Dumnezeu a ales în harul Său oameni prin care să vorbească poporului Său, oameni care nu au fost mai deosebiți decît tine și mine, ci deosebiți prin faptul că Dumnezeu a ales să vorbească prin ei.

Toți proorocii VT au vorbit ceea ce le spunea Dumnezeu, deși în cele mai dese cazuri poporul Israel nu i-a acceptat, iar mulți prooroci au fost bătuți, puși în închisori sau tăiați cu ferestrăul, ca în cazul lui Isaia. Întotdeauna acești prooroci au fost gata să vestească ceea ce le spunea Dumnezeu chiar dacă cuvintele erau în defavoarea lor.

Psalm 22:22-24  Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.   Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămînţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămînţa lui Israel!  Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă cînd strigă către El

Analiza Isaia:

Ca Dumnezeu să-și arate felul cum lucrează mîntuirea la viața ta și să-ți dea neprihănirea Lui cere cîteva lucruri de la noi: credința în Isus, păzim ce este drept și să facem ce este bine. Ultimele două, oamenii au obicei să spună că sunt lucruri relative sau nu sunt absolute. În cazul asta pune întrebarea tu ești absolut sigur?

Am avut pe inimă să aleg pasajul respectiv pentru că Dumnezeu alege să vorbească mai multor categorii de oameni: evrei și neamuri pentru ca să devină una, lucru obținut în NT

Ephesians 2:14-15  Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea,  şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;

Continua analiza pe Isaia.

Fiind un om care are anumite abilități, ești tentat ca să ieși în evidență. Noi trebuie să fim doar glasurile prin care Dumnezeu vorbește oamenilor.

Petru după ce a primit darul Duhului Sfînt a predicat așa încît s-au pocăit trei mii de oameni.

Noul Testament Domnul Isus este Cel care vorbește

Matei 10:5-15  Aceştia sînt cei doisprezece, pe cari i-a trimes Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: Să nu mergeţi pe calea păgînilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor;  ci să mergeţi mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel.  Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: ,,'mpărăţia cerurilor este aproape!``  Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.  Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brîele voastre,  nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.   'n orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămîneţi la el pînă veţi pleca. 

Isus le pune ucenicilor o limită strictă în a vesti despre împărăția lui Dumnezeu: oile pierdute ale casei lui Israel. Ce implica evanghelizarea: vestea bună, vindecare, învieri, scoaterea dracilor. Și iarăși apare tentația de a deveni vedetă prin ceea ce poți face. Să faci ucenici. Vrem să pocăim toată Moldova, dar se întîmplă că nu pocăim nici unul pentru că scopul pentru care facem asta este altul decît slava lui Dumnezeu. Scopul este să ne vadă toți cîți ucenici avem noi. Cineva m-a întrebat cîți ucenici am? Ar fi fost corect să întrebe cîți oameni au venit la Domnul? Dacă pun pe cei care au auzit Cuvîntul lui Dumnezeu prin mine ar fi sute. Dacă ucenici personali atunci nici unul. Nu vreau cățeluși, ci adevărați slujitori ai lui Dumnezeu. Ucenicii ascultă de Isus și au rezultate.

2.      După moartea lui Isus, Duhul Sfînt este Cel care ne conduce în evanghelizare

Acts 4:8-12  Atunci Petru, plin de Duhul Sfînt, le-a zis: ,,Mai mari ai norodului şi bătrîni ai lui Israel! Fiindcă sîntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi sîntem întrebaţi cum a fost vindecat,  s'o ştiţi toţi, şi s'o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.  El este ,piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.`  'n nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.``

Oamenii care au ascultat de Duhul lui Dumnezeu au ajuns să schimbe lumea. De ce dar noi umblăm pe străzi și vestim Cuvîntul lui Dumnezeu ca niște obsedați, așa încît lumea fuge de noi și nu vrea să mai asculte niciodată de Evanghelie. Noi provocăm scîrbă pentru că facem totul cu puterea proprie. Oamenii plini de Duhul lui Dumnezeu sunt plăcuți oamenilor și oamenii se schimbă. Acts 2:47  Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi.Nu uita mîntuirea nu o dai tu, ci Dumnezeu și atunci roagă-te și fii sigur că Dumnezeu o să-ți arate unde să mergi, pentru că oamenii au nevoie de Dumnezeu care să-I schimbe.

Acts 13:2-3  Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfînt a zis: ,,Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``  Atunci, după ce au postit şi s'au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece.

Acts 16:6  Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.

Permite-mi să-ți pun întrebarea: cînd veștești Cuvîntul lui Dumnzeu faci acest lucru pentru că ai auzit glasul lui Dumnezeu sau pentru că vrei să te lauzi că ești Baptist, ești mîntuit și cunoști mai bine biblia decît cel care este lîngă tine?

Sau poate vrei să te dai mai sfînt și să crești în ochii altora?

Gîndește-te care este motivul și dacă motivația nu este bună atunci pocăiește-te și Dumnezeu îți va arată ce trebuie să faci.

3.      Dacă nu sunteți mînați de Duhul aveți șanse la surprize

Acts 19:13-18  Nişte exorcişti Iudei, cari umblau din loc în loc, au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste ceice aveau duhuri rele, zicînd: ,,Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!`` Ceice făceau lucrul acesta, erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot Iudeu din cei mai de seamă.  Duhul cel rău le-a răspuns: ,,Pe Isus 'l cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sînteţi?``  Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amîndoi, şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.   Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi Iudeii, de toţi Grecii cari locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit.  Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.

Tata este șeful sinagogii și fii vor să arate că sunt demni de tata și de apucă de exorcism!!! Dacă scopul tău este prestigiul, reclama și dorința de a deveni mare erou, așteaptă-te la surprise. Motivul de evanghelizare si binecuvintarea vestirii.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2775
  • Export PDF: 9
Opțiuni