Mâncaţi, prieteni!
Autor: Virgil Vîrstă  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de virgilvirsta in 30/07/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi
Referințe
Mâncaţi, prieteni!

A5

Versetele 48-51:

Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.

Pâinea care se pogoară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.

Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”

După ce poporul lui Dumnezeu a ieşit biruitor din robia Egiptului şi după ce a trecut prin Marea Roşie ca pe uscat, a călătorit spre ţara făgăduinţei, prin pustie, timp de patruzeci de ani.

Călătoria spre ţara promisă, spre Canaan, ar fi trebuit să dureze doar patruzeci de zile dar, din pricina necredinţei şi din pricina răzvrătirii, poporul a fost pedepsit de Dumnezeu să rătăcească prin pustie un an, pentru fiecare zi.

În toţi aceşti ani poporul acesta nu a arat, nu a semănat şi nu a secerat şi totuşi nu a dus lipsă de pâine în nici una din zile şi nu a flămânzit pentru că Domnul Dumnezeu din cer i-a purtat de grijă.

În fiecare zi Domnul din cer trimitea pâine poporului.

De aceea ne învaţă Domnul Isus, Mântuitorul să ne rugăm în fiecare dimineaţă: „Pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă şi astăzi.” Pentru că Domnul din cer ascultă rugăciunile copiilor Săi şi le dă ceea ce cer. Aşa s-a întâmplat şi în pustie unde, în fiecare zi Domnul a hrănit poporul ales trimiţând pâine din cer. Patruzeci de ani poporul Domnului nu a semănat in şi nici bumbac nici nu a ţesut şi totuşi nu a umblat dezbrăcat şi nici zdrenţuit pentru că Domnul Dumnezeu din cer veghea. Patruzeci de ani nu li s-a ros încălţămintea şi nici nu li s-au umflat picioarele, pentru că Domnul Dumnezeu purta grija dragilor Săi. În toată perioada aceasta, de patruzeci de ani poporul ales de Dumnezeu, a mâncat în fiecate zi „pâinea celor mari”, a băut apă din stâncă şi nu a răbdat de sete în mijlocul pustiei, chiar şi carne a mâncat pe săturate...

Tot aşa şi astăzi, Domnul Dumnezeu se îngrijeşte de noi ca să nu ducem lipsă de pâinea cea de toate zilele şi ne hrăneşte trupurile în fiecare zi, ne pregăteşte apă să ne stâmpărăm setea, dar în acelaşi timp Domnul a pregătit o hrană mult mai bună şi mai bogată pentru sufletele noastre. Domnul ne oferă cu multă dragoste „Pâinea vieţii”.

„Pâinea, care se pogoară din cer, este aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.”

Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac.” Zice Domnul în versetul 51.

El, Domnul nu este numai Pâinea vieţii ci este şi Pâinea vie.

Domnul Isus este Pâinea care are putere de viaţă şi dacă cineva mănâncă din ea, va trăi în veac şi în veci de veci, pentru că Pâinea aceasta care coboară din cer, are putere de regenerare. În Psalmul 103: 5, se spune că: „El, Domnul, Cel ce este Pâinea vieţii, îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti ca vulturul.” Mulţi ucenici însă, când au auzit faptul că Mântuitorul spune despre El Însuşi că este Pâinea care se coboară din cer şi se oferă ca „Adevărata hrană” şi Îşi oferă Sângele ca adevărata băutură, spune versetul 66 că L-au părăsit.

Este prea de tot” ziceau ei „cine poate să sufere aşa ceva?” versetul 60.

Cum să mâncăm trupul cuiva? Într-o lume civilizată lucrul acesta este mult prea mult.

Toţi acei ucenici din vremea Domnului Isus, dar mulţi alţii astăzi, nu au înţeles şi nu au putut pătrunde adevărul pe care Isus îl aducea din cer de la Tatăl. Domnul Isus voia să spună că oricine va crede în El ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Mielul de jertfă al Tatălui ceresc şi va urma Calea Mântuirii, va învia în ziua de apoi şi va intra în viaţa veşnică, pregătită cu minuţiozitate de către Tatăl ceresc încă înainte de întemeierea lumii. Profetul Ieremia spune în Cap. 15:16 „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor.”

Astăzi, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a murit şi a înviat din morţi, te invită suflete drag să mănânci pe săturate din Adevărul care coboară din cer.

Mănâncă, prietene drag, Cuvântul Sfânt în fiecare zi, Pâinea aceasta cerească (Pâinea celor mari), şi vei avea viaţă îmbelşugată, pentru că Domnul din cer te va binecuvânta.

Dacă nu eşti născut din nou şi încă nu ai primit botezul în apă conform Scripturii ( Marcu 16:16 „Cine crede şi se botează va fi mântuit...”), caută degrabă o Biserică Nou Testamentală urmează Calea Domnului, caută părtăşia cu fraţii, dar mai ales caută părtăşia cu Mântuitorul la „Cina Domnului”. Acolo vei gusta Pâinea care se coboară din cer, Trupul Domnului Isus, adevărata hrană şi vei bea adevărata băutură, Sângele Mielului divin care a curs la Golgota şi pentru tine, suflete drag.

Ascultă, glasul Mântuitorului zice: Mâncaţi prieteni! Amin.

Statistici
  • Vizualizări: 1037
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni