Resursele noastre -2-
Autor: Marc Tapernoux  |  Album: Urmăriţi sfinţenia  |  Tematica: Educatia copiilor & tinerilor
Resursa adaugata de floridinmaracineni in 09/09/2018
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
Resursele noastre -2-

   RESURSELE NOASTRE

  4. Părtăşia frăţească

   Dragostea frăţească este un mijloc preţios pentru întărirea celui credincios. În adevăr, ce îmbărbătare se găseşte în îndemnurile reciproce, atât în grup cât şi individual, în prietenia care uneşte pe Hristos cu tinerii credincioşi care se pot ruga împrună, îşi pot împărtăşi unii altora experienţele lor, problemele lor; înţelegându-se de exemplu să citească aceeaşi Carte din Cuvânt şi apoi să comenteze împreună prin corespondenţă sau cu ocazia unei întâlniri; să lupte împreună chiar dacă sunt departe unii de alţii printr-o mijlocire conştientă cu privire la nevoile personale. Nu putem să insistăm îndeanjuns asupra valorii părtăşiei frăţeşti în viaţa practică, în raport cu sfinţenia.

   'Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, CA SĂ AVEŢI O DRAGOSTE DE FRAŢI NEPREFĂCUTĂ, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima... '

   5. Nădejdea izbăvirii

   Credinciosul este supus unei pregătiri l«auntrice aici pe pământ la vederea clipei sl«ăvite când va fi introdus lângă Domnul Isus.

   În măsura în care asteptăm cu adevărat întoarcerea Sa, Duhul Sfânt ne abate privirile de la orice altceva şi le fixează asupra Domnului Hristos. Noi suntem chemaţi să ne curăţim tocmai în vederea venirii Lui apropiate:

   '... puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. '

   'Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou... '

   Scopul suprem al mântuirii noastre, este slava Domnului Isus. Slava aceasta va străluci în toată măreţia ei 'când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, si privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut... '

   Această nădejde glorioasă, prinsă din plin prin credinţă, este un izvor puternic pe calea sfinţeniei în viaţa noastră.

   'Oricine are nădejdea acesta în El, se curăţeşte, după cum El este curat. '

   6. Alipirea de Domnul Isus

   Ultimul îndemn al apostolului Petru, este ca să creştem în harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

   Sfinţenia îşi are modelul în Domnul Hristos. Să putem deci să-L cunoastem mai bine pe Domnul Isus şi să ne asemănăm tot mai mult cu El!

   Esenţa sfinţeniei în noi, s-o spunem din nou, este viaţa cea nouă pe care am primit-o de la Domnul Hristos Cel înviat, împreună cu Duhul Sfânt care ne-a unit cu El, după cum viţa unită cu butucul, face o singură plantă cu el şi trăieşte viaţa sa. Viaţa aceasta a Domnului Isus este ceea ce este în El însuşi: neafectată de puterea răului.

   'Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în El; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. '

   Domnul Hristos care a devenit viaţa noastră, este MODELUL, SURSA ŞI PUTEREA DE VIAŢĂ ÎN NOI.

   SFINŢIREA PRACTICĂ DECURGE DIN ALIPIREA INIMII NOASTRE DE DOMNUL ISUS!

   Această alipire se realizează printr-o viaţă de părtăşie ZILNICĂ CU EL şi de CONSACRARE ÎN SLUJBA LUI.

   Domnul însă, nu sileşte pe nimeni şi aşteaptă ca noi să-I deschidem uşa  inimii noastre. Atunci, El va intra în viaţa noastră, va avea grijă de ea, va deveni Stăpânul ei.

   'Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. '

Ațintirea privirilor către El, nu către noi înșine,, să-I dăm cu reverență lui Isus locul întâi care I SE cuvine în viețile noastre-aceasta conduce spre sfințenia practică....
Adăugat în 11/09/2018 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 188
  • Export PDF: 1
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni