Familia, eternul câmp de bătălie
Autor: ILIE ICALA  |  Album: fara album  |  Tematica: Controverse
Resursa adaugata de ilieicala in 11/08/2015
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi
Familia, eternul câmp de bătălie

”Un Italiano in Svezia” agită steagul gay de pe site-ul său, declarând cu emfază demersurile acestei comunități din Suedia, zice el, având largul sprijin al ”secularei” bisericii protestante-lutherane... 
http://unitalianoinsvezia.com/…/gay-pride-ecclesiastico-e-…/
”Gay pride ecclesiastico...” Adică se mândrește că este gay și o face, cu sprijinul clerului, chiar în mijlocul bisericii lui Hristos... Fotografia articolului pare să adeverească spusele, dar acel lăcaș nu mai este demult biserica lui Hristos. Nu edificiile omului sunt ceea ce definesc cu adevărat biserica lui Hristos.
Apoi, vine cu un citat din Sfânta Scriptură care ar vrea să consolideze manifestările gay, folosind Cuvântul lui Dumnezeu, și anume scrisoarea lui Iacov, cap. 2, vers. 1; ...zice el: ”Non discriminare le persone..”

 

Pun mâna pe Biblia în limba italiană și citesc versetul repectiv: ”Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi.” Deschid Biblia ”Cornilescu” și mă dumiresc românește: ”Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului.”
Așadar tatăl minciunii, care este Satana, vrea să-și îndreptățească distrugerea omului, a identității acestuia, folosind un fragment din Cuvântul lui Dumnezeu..
Numai că cei care recunosc în duh și adevăr îndemnul lui Dumnezeu Tatăl, copiii lui Dumnezeu mântuiți prin sângele lui Isus Hristos nu pot fi înșelați; versetul respectiv explică destul de clar: Isus Hristos nu poate să facă nici-o alianță cu Satana și slujitorii acestuia...
Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, iar adevărul nu poate fi pervertit!

 

Astfel, sub masca egalității între sexe, a democrației și drepturilor ”legitime” ale omului, Satana și adepții săi promovează ceea ce, cu câteva zeci de ani în urmă, era socotit o tulburare mintală; astăzi a ajuns să fie considerat o ”orientare sexuală”... iar mai nou vrea să-i dea veleități eclesiastice ... Începând (scrie articolul) din 2009 ”nobila cauză suedeză” dispune de (zic bine) ”o doamnă episcop gay”.., zice-se că în curând nu ar fi exclus să fie ”uns” și un preot transsexual sau, de ce nu, homosexual ...
Socotind deci, după aceste evidente cazuri clinice, Sodoma și Gomora este un mediu mai mult decât sănătos ... Acestea sunt minciunile nerușinate la care doresc să se închine unde, amestecând în mod fals Cuvântul lui Dumnezeu, se înșeală sperând că-și vor salva sufletul ... Nu vreau să știu ce predică ”dna. episcop gay", dar aceasta, cât și poporul pe care-l păstorește, are nevoie urgentă de eliberare spirituală de sub forțele celui rău sau, după caz, un îndelung și adecvat tratament psihiatric.

 

Nimic nou sub soarele pe care Dumnezeu ni l-a lăsat spre luminarea necondiționată a tuturor; încă de la începuturi Vrăjmașul lui Dumnezeu și-a dorit să murdărească, să distrugă ceea ce a creat mai frumos și mai drag Cel Preaînalt: omul. Nu pe Adam sau Eva în mod individual, ci sfânta legătura dintre aceștia și Dumnezeu: familia.
Problema este că suntem contemporanii unor atacuri tot mai amenințătoare la valorile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, iar noi nu trebuie să rămânem impasibili ...

 

După ce în data de 26 iunie 2015 Curtea Supremă a SUA a admis căsătoria între persoanele de același sex, această racilă a unei ”diverse orientări sexuale” caută parcă și mai fervent să se coroboréze legislativ în toate țările din UE ... De exemplu, săptămâna aceasta, în plină atmosferă de vacanță, toate regiunile Italiei trebuie să adune semnături prin care să refuze la nivel local una dintre propunerile guvernului Renzi; adică aceea a introducerii în școli a ”învățăturilor gender”. În ce constă?! Un fel de curs de educație sexuală ce va debuta precoce, încă de la vârsta de 4 ani, acesta urmând să continue până la pubertate ... Nu țin să menționez toată programa acestei ”noi învățături”, doar vă pot pomeni una din ultimile ”lecții” ce vor fi predate viitoarei societăți:”-dragostea cu un partener de același sex”... Aș vrea să mă convingă cineva de faptul că este o pură întâmplare alegera perioadei de desfășurare a acestui referendum.

 

Desigur nu ne putem resemna dinaintea acestui continuu și acerb atac împotriva familiei, care este cu predilecție orientat către mediile unde aceasta trebuie să se consolideze; educația și biserca, credința în Dumnezeu...; într-un fel sau altul, trebuie să răspundem neîntârziat aceastei furibunde ofensive a răului.

Postarea la care fac referire este sponsorizată pe facebook, deci plătită cu bani grei, pentru a promova ceea ce Dumnezeu condamnă; Leviticul 20:23 ”Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri şi Mi-este scârbă de ele.” 
Văzând că cel puțin o duzină de adepți au comentat aprobatori și au sheruit îndegrabă postarea, m-am simțit dator să răspund concis printr-un comentariu la finalul căruia l-am interogat pe autorul articolului să-mi definească conștiința morală ... La puțin timp coment-ul mi-a fost șters și accesul bannat.

 

Hilar, până la urmă, este faptul că aceștia își arborează ca simbol steagul curcubeului, legământul Creatorului față de Noe și fii lui; Geneza 9: 14-15 ”Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.” 
Câtă rătăcire în deșarta lor speranță ... Cuvântul lui Dumnezeu nu se rezumă la această promisiune ci împlinește mult mai mult căci, cunoscând firea omului, Dumnezeu îi oferă acestuia posibilitatea iertării păcatelor sale și mântuirea prin jertfa lui Isus Hristos.

Iar cât privește aberațiile unora ca ei, dacă nu se vor pocăi de faptele lor, concluzia o putem citi în Apocalipsa 19:20 ”Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” ... și Apocalipsa 21:8 ”Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

 

Așadar, slujitori ai Dumnezeului cel viu, să ne ridicăm curajoși împotriva nelegiuirii ce ne înconjoară și să ne întărim demonstrând credință chemării noastre, așa cum stă scris în Efeseni 6: 10-12 ”Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
Amin!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1148
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni