Meditații din Biblie (8)
Autor: Necunoscut  |  Album: Meditații  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de IonPuiu in 31/08/2015
    12345678910 0/10 X
Referințe

 

   "Voi face pe orbi să meargă pe un drum necunoscut de ei, îi voi conduce pe cărări neştiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi drumurile întortochiate în drumuri drepte: Iată ce voi face şi nu-i voi părăsi." (Isaia 42:16)

   Astăzi lumea, naţiunile, familiile, individul sînt în faţa necunoscutului. Numai Cuvîntul lui Dumnezeu luminează întunericul şi aruncă o lumină clară asupra orizontului, cel puţin în linii mari. Dar cît priveşte viitorul apropriat, Dumnezeu cere la ai Săi să se încreadă în această făgăduinţă a Lui: "îi voi conduce pe drumuri neştiute de ei". El, Tatăl nostru vrea ca noi să ne odihnim pe acest cuvînt care iese din gura Lui. Drumul Lui este mult mai sigur pentru noi decît un drum cunoscut mai dinainte şi această asigurare ne este de ajuns.

   "Voi preface întunerecul în lumină înaintea lor". Nimănui nu-i place întunericul; dar ceea ce ni se pare că este întuneric este mijlocul prin care Dumnezeu face să strălucească, cu atît mai mult, lumina Lui. Ceea ce ni se pare acum întunecos şi de neînţeles nu va fi totdeauna, dacă ascultăm şi ne punem încrederea în Dumnezeu, căci EI a făgăduit să schimbe acest întuneric într-o claritate deplină.

   Cît priveşte întunericul care domneşte în lume, este posibil să fie schimbat în lumină? Da, cînd Domnul Hristos însuşi va reveni pe acest pămînt ca să intre în împărăţia Sa, supunînd pe toţi oamenii voiei Sale binecuvîntate. Atunci vor fi pe deplin satisfăcute toate eforturile, aspiraţiile şi gîndurile de dreptate care există totuşi astăzi în inima atîtor persoane!

   Singurul lucru statornic astăzi în lume este nestatornicia ei. Dar credincioşia, dragostea şi Cuvîntul Dumnezeului nostru nu se schimbă. Din această pricină El ne cheamă să nu privim deloc la lucrurile care se văd ci la cele care nu se văd; "pentru că lucrurile care se văd sînt trecătoare pe cînd cele care nu se văd sînt veşnice" (2 Cor. 4:18.)

 

   Domnul să ne dea harul şi simplitatea unei inimi deschise şi credincioase înaintea Lui! Să nu fie nici o urmă de împotrivire, de înţepenire a grumazului sau de distanţă între El şi noi! Căci El însuşi a spus: "lată ce voi face şi nu-i voi părăsi".

   Copil scump al lui Dumnezeu care poate treci azi pe un drum necunoscut şi întunecos, adu-ţi aminte de cîntarea care zice: "Nu te-ndoi ci crede că după orice nor, e-un Soare şi mai tare şi mai strălucitor. Nu norul este veşnic ci acel Soarele, ce-nvinge şi rămîne Stăpîn".

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 461
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni